Ảnh.jpg

About Me

Aquacity.tv tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản bán các dự án của Novaland. Ngoài chuyên mua bán dự án khu đô thị Aqua City tại Đồng Nai, https://www.aquacity.tv/ còn là trang thông tin truyền thông bán hàng uy tín trực thuộc phòng kinh doanh Novaland, phụ trách bán các dự án trọng điểm như Aqua City, Novaword Phan Thiết, Novaworld Hồ Tràm, Novaworld Đà Lạt. Nếu gia nhập Novaland, bạn sẽ nắm được cơ hội để tạo dựng sự nghiệp cho bản thân, đồng hành với sự phát triển của đất nước. Liên hệ 0901 3939 66; Website: https://www.aquacity.tv/tuyen-dung ; Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM; #novaland #novalandtuyendung

65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Tel : 0901393966

https://www.aquacity.tv/tuyen-dung

https://www.facebook.com/aquacitytv/

https://www.youtube.com/channel/UCbKG9V29Jyj-T4Sw9H7_lMQ

https://twitter.com/aquacitytv

https://plo.vn/thi-truong-tieu-dung/nhip-song-do-thi/he-sinh-thai-da-nganh-novagroup-voi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-1013908.html

https://baocantho.com.vn/cham-diem-3-du-an-voi-quy-mo-1000ha-do-novaland-trien-khai-a136975.html

https://baothuathienhue.vn/tiem-nang-tu-nha-pho-biet-thu-tai-khu-do-thi-sinh-thai-phia-dong-tphcm-a104450.html

https://novalandtuyendung.blogspot.com/

https://www.linkedin.com/in/novalandtuyendung

https://www.pinterest.com/novalandtuyendung

https://novalandtuyendung.tumblr.com/

https://www.flickr.com/people/193945299@N05/

https://www.goodreads.com/novalandtuyendung

https://novalandtuyendung.wordpress.com/

https://en.gravatar.com/novalandtuyendung

https://about.me/novalandtuyendung

https://angel.co/u/novalandtuyendung

https://www.behance.net/novalandtuyendung

https://dribbble.com/novalandtuyendung/about

https://myspace.com/novalandtd

https://flipboard.com/@novalandtd

https://www.kickstarter.com/profile/novalandtuyendung/about

https://soundcloud.com/novalandtuyendung

https://fr.quora.com/profile/Novaland-Tuy%E1%BB%83n-D%E1%BB%A5ng